Kurumsal » Vizyonumuz » 

Vizyonumuz

Vizyon :             

Ø     İnsan ve çevreye saygı,

Ø     Ekip Anlayışı

Ø     Sürekli gelişim için sürekli eğitim,

Ø     Motivasyon,

Ø     Çağdaş bir çalışma ortamı,

Ø     Sürekli, etkin ve hakkaniyete uygun hizmet,

Ø     Bireysel ve toplumsal memnuniyeti artırmak,

Ø     Sektörler arası işbirliğini artırmak,