Kurumsal » Tarihçemiz » 

Tarihçemiz

  İskilip’te Bilinen ilk sağlık kuruluşu ( Şifahane) Meydan Mahallesinde Şeyh Yavsi Camii çevresindeki külliye içinde idi. Bu iki katlı ahşap bina Şeyhülislam İskilip’li Ebussuud Efendi tarafından yaptırılmış bir vakıf olup halkımız burada bulunan tabibler tarafından ücretsiz ( Vakıf gelirleri ile) tedavi edilirdi. 1935 yılına kadar bu binada sağlık hizmeti verilmiştir.

    İskilip İlçesi Baha Bey mahallesi Hacı Karani köprüsü girişinde, Çorum caddesi solunda (Şimdiki Özel İdare iş hanının olduğu arsa üzerinde) Kaymakamlık- Belediye işbirliğiyle bodrumlu, iki katlı, geniş bahçeli, ahşap bir bina Sağlık kuruluşu (4 yataklı sağlık merkezi ve Sıtma savaş, hükümet tabipliği) olarak yapıldı. 1945 yılında ilçemizde  kurulan polis teşkilatı bu binanın  altında  bulunan 2 odaya yerleştirildi.

     Hükümet tabipliği bir süre sonra 1953-1955 yılları arasında şimdiki park altındaki halkevinde (Dr. Nizamettin GARİBAĞAOĞLU önderliğinde) Frengi Tarama ve Mücadele, Sıtma Savaş tabiplikleri ile birlikte hizmet verdi.

 

     Meydan mahallesi Kocaoğlan kayası mevkiinde inşaatı 1951 yılında başlayıp dönemin Belediye Başkanı Cevat KÖSTEKCİ ve Çorum Milletvekili Baha KOLDAŞ’ın hassas takibi neticesinde 2 yılda tamamlanan şimdiki Diyaliz Ünite binası, 10 yataklı İskilip Sağlık Merkezi olarak 14 Mayıs 1952‘de hizmete açıldı.

     Sağlık Bakanı Ekrem Hayri ÜSTÜNDAĞ, dönemin Çorum milletvekilleri Baha KOLDAŞ, Saip ÖZER, Hüseyin ORTAKÇIOĞLU, Belediye Başkanı Cevat KÖSTEKCİ, Vali Eşref ERKUT, Baştabip Yaşar ALKAR, Hastane’ye gelirken halkı selamlıyorlar.(soldan sağa; Demokrat Parti Çorum Milletvekili Baha KOLDAŞ, Çorum valisi Eşref ERKUT, dönemin Sağlık Bakanı  Ekrem Hayri ÜSTÜNDAĞ, Çorum Milletvekili Saip ÖZER)

     Açılış merasiminde İskilip Belediye Başkanı Cevat KÖSTEKCİ konuşmasını yapıyor. Hemen yanında ise hastane Başhekimi Dr. Yaşar  ALKAR bulunuyor.

     1927-1928 ve 1930-1934 yılları arasında İskilip’te İki dönem  kaymakamlık yapan ve daha sonra Çorum Milletvekili olan Baha KOLDAŞ açılış konuşmasını yaparken görülüyor.

     Dönemin Sağlık Bakanı E. Hayri ÜSTÜNDAĞ açılış konuşmasını yapıyor.

     Sağlık Merkezinin açılışından bir enstantane.

 

 

     İskilip Müftüsü Ali Galip KÖSTEKCİ (Yanında Milletvekili Saip ÖZER, Baştabip Yaşar ALKAR) açılış konuşmalarının sonunda açılış duasını yapıyor.

 

    İskilip Sağlık Merkezinin açılışı sırasında çekilen fotoğraflar.

     1952 yılında yapılan 10 Yataklı sağlık merkezi  faaliyette iken  eski Sağlık Meslek Lisesi’nin kullandığı binanın yerinde yemekhane olarak kullanılan eski bir bina vardı. Bu bina yıkılmaya yüz tutunca, dönemin Başhekimi Cemal ARSAN  tarafından “buraya halkın yardımı ile bir hastane binası yapalım” fikri ortaya  atıldı. Bu fikir herkes tarafından kabul görünce, İskilip Hastane Yaptırma Derneği kurularak çalışmalarına hemen başladı. Derneğin yönetimine aşağıdaki üyeler seçildi.

      Dernek Muhasibi Ahmet GÖKÇE, Üyeler Sağlık memuru İbrahim ALTOP, Recep ŞANLI, Yılmaz DEMİREL, Tayyar GÜRHAN, Mustafa USLU, İzzet AKILLI, Metin KALYONCU , Mustafa ÇELİK (Karapakla), Çukur köylü Pehlivan Edip ve Seydi Zobu.

       Hastane inşaatında halk bizzat  çalışarak elinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Ayrıca Ramazan akşamları tombala çekilerek,halktan para toplanarak, muayeneye gelen hastaların  refakatçileri bu hastane inşaatında bizzat çalıştırılarak hastane binası büyük sıkıntı ve imkansızlıklara rağmen tamamlanmıştır. Bu şekilde şu anki diyaliz binasında  10 yataklı olarak faaliyet gösteren Sağlık Merkezine  25 yatak daha ilave edilerek   İskilip Devlet Hastanesi adını almıştır. Bu binanın ismine de halk arasında “CEMAL ARSAN  PAVYONU” adı verilmiştir.

        Bu hastane binası zamanla ihtiyaçlara cevap vermekte zorlanınca ilave bina ihtiyacı doğmuştur. 1983 yılında İskilip Devlet Hastanesi Baştabibi Dr. Hilmi ÇEVİKER, Dr. Mustafa SERT, Kaymakamlık ve Belediye’ nin  sıkı takip ve istemleri üzerine 1984 yılında şu an hizmet veren Hastane ana binası yatırım programına alınmıştır. 1987 yılında  50 yataklı hastane binası tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Bugün diyaliz merkezi olarak faaliyet gösteren bina ve derneğin yaptırdığı Cemal ARSAN  ek binası yeni 50 yataklı binaya taşınmıştır. Uzun süre boş kalan Cemal ARSAN  ek binası İskilip’te açılması kesinleşen ve yer bulunamayan Sağlık Meslek Lisesine tahsis edilmiştir. Sağlık Meslek Lisesi 2005-2006 eğitim yılına kadar burada hizmet vermiştir.

       Hastanemizin gelişerek bölge hastanesi durumuna gelmesi, uzman hekimlerin çoğalması, yeni binalara ihtiyacı zaruri kılmıştır.Hastane yönetimi çare olarak Sağlık Meslek Lisesinin boş bulunan İlçe Tarım Müdürlüğü yanındaki binaya taşınmasını teklif etmiş, idarece bu talep uygun görülmüş, bina Belediye tarafından onarılarak Sağlık Meslek Lisesi  bu yeni binaya taşınmıştır. Boşalan binanın onarımı hastane döner sermayesince yapılarak  35 yataklı ek bina hizmete sunulacaktır.

                    İskilip Devlet Hastanesi şu anda 50 yataklı hastane binasında   100 fiili yatak ile hizmet vermeye devam etmektedir.

                     Hastanemizin ismi İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi Olarak Değişmiştir.

AÇIKLAMA :Bu sitedeki bilgi ve fotoğraflar Metin KALYONCU arşivinden alınmıştır.Sitenin bu bölümünün hazırlanmasında  Metin KALYONCU, Ali İÇOZ , İbrahim ALTOP  bize çok yardımcı olmuşlardır. Yıllardır  hizmet veren bu binaların, yapımında, düzenlenmesinde, hizmetinde, emeği geçen ancak  bu sitede ismi geçmeyen,  hatırlayamadığımız bütün vatandaşlarımıza teşekkür eder, İskilip halkına saygılarımızı sunarız.