Cerrahi Alet Depo
19 Ocak 2022

Hastanede kullanılan cerrahi aletlerin Ayniyat işlemlerini yürütür.