Hasta Hakları
19 Ocak 2022

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz yataklı servis kapısından giriş yapılarak kullanılarak ulaşılabilir.
Giriş Poliklinikler katında bulunmaktadır.


HASTA HAKLARI

Hasta Hakları insan haklarının sağlık hizmetindeki yansıması olup, hastalarımızın yalnızca insan olmaları sebebi ile hak ettikleri, uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan haklarıdır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde yürütülen çalışmalardan olan hasta hakları uygulamaları 1998 yılında yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliği'nin uygulanmasını sağlamak üzere 2003 yılında Hasta Hakları Uygulama Yönergesi çıkartılarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastane ve kuruluşlarında hasta hakları uygulaması yaygınlaştırılmıştır.

İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET DEVLET HASTANESİ HASTA  HAKLARI  BİRİMİ
HASTA HAKLARI SORUMLU YÖNETİCİ  : Başhekim Yrd. Dr. Muhammet Halil DURU
BİRİM SORUMLUSU : Sosyal Çalışmacı Gökhan GÜDÜR
Hasta Hakları Birimi: Poliklinik Giriş Katı
Tel :0 (364) 511 0505 / 21 50

HASTA HAKLARI BİRİMİNİN  AMACI
Amacımız; hastanemizde yaşanabilecek hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi, sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasıdır.
 HASTA HAKLARI BİRİMİNİN GÖREVLERİ
*Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için çalışmak.
*Hasta ve yakınlarından gelen şikayet ve önerileri, teşekkürleri değerlendirmek.
*Şikayetleri mümkün olduğunca yerinde çözmek.
*Çözülemeyen sorunlarda başvuru formunu doldurmak ve gerekli prosedürü işleterek Hasta Hakları Kuruluna sunmak.
*Hasta Hakları Kurulunda görüşülen dosyaları alınan kararlar çerçevesinde ilgililere bildirerek gerekli işlemlerin takibini yapmak.
*Hasta Hakları Uygulamaları ile ilgili Hasta/Hasta yakınları, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarına yardım etmek.
*Ayrıca Dilek-Öneri kutularından çıkan formların takibini yapmak ve hasta memnuniyet anketlerinin Hasta Memnuniyet Prosedürü doğrultusunda uygulamaktır.

 ŞİKAYET BİLDİRİM YOLLARI
Hastanemizle ilgili her türlü öneri, şikayet, soru ve memnuniyetlerinizi;
•    Öneri-şikayet kutuları
•    www.hastahaklari.saglik.gov.tr
•    www.iskilipdh.saglik.gov.tr> İletişim & Ulaşım >Öneri ve Görüşleriniz > Hasta Görüş ve Öneri
•    E-mail: corumdhs4@saglik.gov.tr
•    Sabim>Alo 184,
•    Cimer
Kanalları ile bize ulaştırabilirsiniz.

HASTA HAKLARI BİRİMİNİN İŞLEYİŞİ
A-Hastanın görüş ve şikayeti aynı gün alınır ve şikayet formu doldurulur.
B-Çok acil bir durum varsa çözülmesi yolunda hastane idaresi aynı gün bilgilendirilir.
C-Başvuru yerinde çözüme kavuşturulabilecek seviyede ise ilgili idari ve tıbbi bölümlerle koordinasyon sağlanarak sonuçlandırılır.
D-Başvuru formu Sağlık Bakanlığı Web sayfasına aktarılır.
E-Şikayete maruz kalan hastane çalışanından birkaç  gün içinde bilgi istenir. Hastane çalışanı bu bilgiyi en geç 5 gün içinde vermek zorundadır.
D-Taraflar dışında bilgi alınması gereken kişiler varsa onlardan da 5 gün içinde bilgi alınır.
E- Hastane hasta hakları birimi ve başhekimlik tarafından durum çözümlenir. Eğer çözümlenemeyecek bir durum ise il hasta hakları kuruluna sevki sağlanır.
F-Kurulun belirleyeceği gün ve saatte olmak üzere kurul üyeleri toplanarak dosyaları değerlendirir, gizli oylama yapar ve oy çokluğu ile karar alır. En geç 30 gün içerisinde dosya hakkında karar verir.
G-Sonuçtan hastane idaresine, başvuru sahibine, hakkında başvuru yapılan çalışan bilgi verilir.
H-Karar Hasta Hakları Birimi'ne bildirilir. Hasta Hakları Birimi, raporları arşivler.