Ziyaretçi ve Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar
12 Mayıs 2022

ZİYARETÇİ KURALLARI

  • Hastanemizde her gün ziyaret vardır.
  • Sağlık tesisi yönetiminin belirlediği hasta ziyareti prosedürleri kapsamında hastanemizde ziyaret saatleri hafta içi ve hafta sonu öğle 12:30/13:30 akşam 18:30/19:30 arasındadır. Ziyaretler belirtilen saat aralıklarında yapılacaktır.
  • Bulaşıcı hastalığı olan hastalar, Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar ziyaret edilmemelidir(Bu hastalar için doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır, ziyaret uygun görülürse hasta ile görüştürülür.)
  • Yoğun bakım ünitelerinde Her Gün12:30-13:30 saatleri arasında her hasta için birinci derece yakınından bir (1) kişi bir (1) kez olmak kaydıyla 5 DAKİKA ile sınırlandırılmıştır.
  • 10 yaş altı çocuklar, ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olanlar, herhangi bir kronik hastalığı olan kişiler ve enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler ziyarete alınmamalıdır.
  • Hasta ziyareti, ziyaret saatleri içinde yapılmalıdır.
  • Ziyaret süresi kısa olmalıdır.(En fazla 15 dk)
  • Çocuk hastalarda kardeş ve arkadaşları tarafından ziyaret edilmesine yönelik olarak hastanemizde ziyaret saatlerinde ebeveyn kontrolünde kısa süreliğine gerçekleştirilmesine imkân verilmiştir. Ziyaret esnasında oda da 2 kişiden fazla bulunmamalıdır.
  • Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.
  • Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir tıbbi ekipmana dokunulmamalıdır.
  • Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
  • Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
  • Ziyaret esnasında moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
  • Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.
  • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.
  Yoğun Bakımda hasta yakını bilgilendirme alanı mevcuttur. Hasta yakınlarına (1. derece) hastanın hekimi tarafından bilgi verilir.
 •  
 • Öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi ’’Hasta İletişim Birimi’’, ’’dilek-öneri kutuları’’ ve WEB sayfamızdan ’’Üst Menü > İletişim & Ulaşım > Öneri ve Görüşleriniz > Hasta Görüş ve Öneri’’ linki aracılığı ile iletebilirsiniz.


REFAKATÇİ KURALLARI

 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir. 
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur. 
 • Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.(2 kişilik odalarda) 
 • Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 
 • Özel oda dışındaki refakatçilere yatak verilme mecburiyeti yoktur. Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler. 
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. 
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya, malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir. 
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaları hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir. 
 • Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanmaları yasaktır. 
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
 • Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
 • Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir.
 • Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler. 
 • Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir. 

Öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi “Hasta İletişim Birimi”, “dilek-öneri kutuları” ve WEB sayfamızdan ’’Üst Menü > İletişim & Ulaşım > Öneri ve Görüşleriniz > Hasta Görüş ve Öneri’’ linki aracılığı ile iletebilirsiniz

Acil durumlarda hastane tahliye alanları her katta tabelayla gösterilmiştir.


HASTANE KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER,  TÜM HASTALARINIZ İÇİN ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.