Mutemetlik ve Ek Ödeme
19 Ocak 2022

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz yataklı servis kapısından giriş yapılarak, asansörle 1. kat seçilerek yada merdivenler kullanılarak ulaşılabilir.
Hastane Yönetimi katında bulunmaktadır.

Birim Çalışanları:

Ali AKYÜZ - Tıbbi Sekreter
Ahmet KARACA - İmam
Ayşe DENİZ - Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Özlem ÖZCAN ARSLAN - Tıbbi Sekreter

İletişim :

0 364 511 05 05 / 21 08

Görev ve Sorumluluklar:

Hastanemiz mutemetlik birimi,

* Çalışanların maaşları
* Döner sermaye ek ödemeleri
* Nöbet ücretleri
* Geçici ve sürekli görev yollukları
* Terfi ücretleri
* Tasarruf teşvik ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütür.