Amaç ve Hedeflerimiz
11 Mart 2022

2022 YILI HASTANE AMAÇ VE HEDEFLERİ

              AMAÇLARIMIZ:

 • Engelli dostu hastane sertifikası almak

   

   

  HEDEFLERİMİZ:

 • Sağlık hizmet sunumundan halkımızın memnuniyetlerini ölçmek amacıyla düzenli olarak memnuniyet anketleri düzenleyip memnuniyet oranımızı %97 ve üzerinde tutmak
 • Kurumumuzda çalışan personellerin memnuniyet oranını  %85’in üzerinde tutmak.
 • Evde sağlık hizmetlerinde ziyaret sıklığının 2,6 ve üzerinde tutmak
 • Hastanemizde yıllık kişi başı eğitim katılım oranını %90 ve üzerinde tutmak.
 • Hasta yatış gün sayısının ortalama 6 günün altında kalmasını sağlamak.
 • Diyaliz biriminde diyaliz makinesi başına düşen hasta sayısını 3 ve üzerinde tutmak
 • Biyokimya laboratuvarından reddedilen numune sayını aylık ortalama %1 ve altında tutmak
 • Mevcut İlaç ve Sarf Malzeme Stok Durumunu En Uygun (Max.90 gün ) Seviyelerde Tutmak
 • Acil Müşahede Kalış Süresi Oranını <120 dk Altında Tutmak
 • Hastanemizde Düşme Oranını %1 ve Altında Tutmak
 • İlaç iade oranını %5 ve altında tutmak
 • Bası yarası gelişen hasta oranını %0,5 ve altında tutmak
 • Kan transfüzyonu reaksiyon oranını %5  ve altında tutmak
 • Acil servis muayene bekleme süresi <10 dk Altında Tutmak
 • Yatak başına üretilen tıbbi atık miktarı %5 ve altında tutmak
 • Muhasebeleştirme gün sayısını  10 gün ve altında tutmak