Genel Evrak
19 Ocak 2022

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz yataklı servis kapısından giriş yapılarak, asansörle 1. kat seçilerek yada merdivenler kullanılarak ulaşılabilir.
Hastane Yönetimi katında bulunmaktadır.

Birim Çalışanları:

Yasin TOMAZ -Tıbbi Sekreter
Emre ÇİLİNGİR -Tıbbi Sekreter
Akın TUNCAY - Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni


İletişim :

0 364 511 05 05 / 2106

Görev ve Sorumluluklar:

Resmi Kurumlardan gelen evrakların kaydı yapılarak, Başhekimlik Makamına ulaştırılır. Yetkili makamın evrakları incelemesinin ardından intranet ve iç zimmet aracılığıyla ile ilgili birimlere gönderilir.

EBYS sistemi ile gelen evrakları dağıtım için Hastane Müdürlüğüne havale eder.

Dışarıdan gelen postaları zimmet karşılığı teslim alınır. Teslim alınan evrakların bazıları açılarak, bazıları da kapalı olarak ait oldukları kişi ya da birimlere iletilir.

Hastane dışı kurumlara giden evrakları, bilgisayarda giden evrak defterine kayıt yaparak numara verilir, evrakları bazı kurumlara dış zimmet defterine kaydederek gönderilir, önemli görülenler dosyalanır.