26 Ekim Hasta Hakları Günü
26 Ekim 2021

“Hasta Hakları; ‘hasta ve sağlıklı olarak’ sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık kuruluşları ile sağlık personeli karsısındaki haklarını tarif eden bir kavramdır.”

Hipokrat’tan bu yana hasta-hekim ilişkisi güven ve gizlilik esasına dayanmış, “kutsallık” taşıyan bir ilişki olarak yaşanmıştır. Bu tanımlama, hasta-hekim ilişkisinde hekimi “doğal ve kutsal otorite” olarak belirleyici kılmıştır. Son yıllarda tip bilgisindeki artış ve hekimlik mesleğindeki ileri uzmanlaşma düşünüldüğünde, hızla hastaların aleyhine gelişen bir bilgi eşitsizliği yaşanmaktadır. Hasta bir sağlık kurulusunun kapısından adımını attığı andan itibaren hiç bilmediği bir dünyaya girmiş olur. Hem bedenen, hem de fikren güçsüz durumdadır.


26 Ekim Hasta Hakları Günü.jpg