EKG - EFOR
08 Şubat 2022

Hastanemiz polikliniklerinden istemi yapılan EGK - EFOR tetkiklerinin çekimi birim tarafından yapılmaktadır.