Hasta Kan Yönetimi Rehberleri Yayımlanmıştır.
24 Ocak 2023

Kan ve kan bileşeni kullanan tüm klinisyenlere rehberlik etmek amacıyla, hastanın kendi kanını korumaya, yönetmeye ve gereksiz kan transfüzyonunu önlemeye odaklanan yaklaşım çerçevesinde Bakanlığımız tarafından hasta kan yönetimi rehberleri hazırlanmıştır. “Düşün-Koru-Yönet” sloganı ile hazırlanan ve altı farklı modülden oluşan rehberlere ulaşmak için tıklayınız.

1 - Hasta Kan Yönetimi Rehberi Modül 1 - Kritik Kanama Masif Transfüzyon
2 - Hasta Kan Yönetimi Rehberi Modül 2 - Perioperatif
3 - Hasta Kan Yönetimi Rehberi Modül 3 - Dahili Hastalıklar
4 - Hasta Kan Yönetimi Rehberi Modül 4 - Yoğun Bakım
5 - Hasta Kan Yönetimi Rehberi Modül 5 - Gebelik ve Doğum
6 - Hasta Kan Yönetimi Rehberi Modül 6 - Yenidoğan ve Pediatri

Ayrıca hazırlanan “Hasta Kan Yönetimi Rehberleri” Bakanlığımız web sitesi e-kütüphane bölümünün yanı sıra Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı web sayfalarında da yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu rehberlere https://ekutuphane.saglik.gov.tr/, https://shgm.saglik.gov.tr/TR-45986/rehberler.html ve https://shgmkanhizmetleridb.saglik.gov.tr/?_Dil=1 adreslerinden ulaşılabilmektedir.