CV - TR
09 Şubat 2022


                


  İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ
  
   Uzm. Dr. Gizem BEDİR KESER

 

    Branşı İç Hastalıkları Uzmanı
   Yabancı Diller İngilizce
   İletişim Adresi .................
  Klinik İç Hastalıkları (Dahiliye)
    
    

 Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları
 *
  
  Eğitimi


 2016 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet)
  2021 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (İhtisas)
 
   Çalıştığı Kurumlar
  2016-2017 ELEŞKİRT Devlet Hastanesi (Pratisyen)
   2016-2017 PATNOS Devlet Hastanesi (Pratisyen)
  2021-.......  İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi
  
   Yayınlar
 1-Akciğerde şüpheli kitle ayırıcı tanısı için çekilen PET-BT’de saptanan insidental hipofiz adenomu: Olgu sunumu
42. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, ONLİNE, Türkiye, 19 Mayıs 2021
 2-Akromegali olgularında uzun etkili somatostatin analoğu tedavisine eklenen kabergolinin uzun dönem izlem sonuçları
42. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, ONLİNE, Türkiye, 19 Mayıs 2021
 3-Tip 2 Diabetes mellitus ile takipli hastada insülin detemire lokal aşırı duyarlılık reaksiyonu: Olgu sunumu
57. ULUSAL DİYABET KONGRESİ, Türkiye, 1 Haziran 2021

 4-Crohn hastalığında  hastalık aktivitesi ile serum bilirubin, albumin, ürik asit düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 
14. DOĞU-GÜNEYDOĞU ANADOLU HEPATO-GASTAROENTEROLOJİ GÜNLERİ, ONLİNE,10 Eylül 2021

 5-Evaluation of the relationship between disease activity and serum bilirubin, albumin, and uric acid levels in Crohn's disease
JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND MEDICINE, cilt.4, sa.5, ss.639-645, 2021