Klinik Hakkında
22 Şubat 2023

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP (GETAT)

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) farklı kültürlerin inanış ve teorilerine dayanarak fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, hastalıkları teşhis etme ve tedavi etme gibi sağlığın idamesi için kullanılan bilgi, beceri ve uygulamaların tamamıdır. Kişinin genel enerji, otonom ve hormonal sistemleri arasında dengenin sağlanması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için modern tıbbın yanında tamamlayıcı olarak uygulanan ve bilimsel dayanakları olan yöntemlerdir.

Hastanemizde hizmete başlayan GETAT polikliniğimiz ile  ilimizde çok karşılaşılan geleneksel tıp uygulamalarının yetkisiz kişiler tarafından yapılmasının önüne geçilerek insan hayatına mal olabilecek hatalardan, istenmeyen olaylardan  hastalarımızın korunması ve güvenilir ellerde hizmet almaları hedeflenmiştir.

 

UYGULAMALAR

 

KUPA/ HACAMAT

Kupa Tedavisi binlerce yıl öncesine dayanan eski bir tıbbi tedavidir. Eski Çinliler, Koreliler, Mısırlılar ve Araplar Hacamatı geleneksel tedavinin bir şekli olarak kullanmışlardır. Avrupa'da bu uygulamanın Bronz çağa kadar dayandığına inanılmaktadır ve modern cerrahinin gelişine kadar kupa tedavisi Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya’nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki doktorların rutin tıbbi uygulamalarının bir parçası olmuştur. Uzak Doğuda (Çin ve Kore ), Kupa tedavisi hem batı tıbbı hekimleri hem de geleneksel tıp hekimleri tarafından uygulanmaya devam etmiştir. Türkiye’de bu ‘kupa tedavisi’ veya ‘hacamat’ denilmektedir.

Hacamat tedavisinin Kime ve nasıl yapılacağı tüm tedavi metotlarından olduğu gibi doktor tarafından belirlenmelidir. Uygulamayı, doktorun yâda doktor kontrolünde sağlık personellerinin yapması gereklidir.

MEZOTERAPİ 

Çeşitli ilaç karışımlarının, “mezoderm”  adı verilen tabakadan gelişen; cilt, kıkırdak, kas ya da yağ dokularına enjeksiyonu işlemidir.  Mezoterapide en az dozla, sadece hastalıklı bölgeye ilaç verilmesi ilkesi esastır.  Enjekte edilen maddeler problemin oluş mekanizmasına göre farklılık gösterir.

Mezoterapi tekniği ilk kez Fransız hekim Dr. Pistor tarafından 1952’de damarsal ve lenfatik  bozuklukların tedavisinde kullanıldı ve tanındı. 1987 yılında mezoterapi Fransız Tıp Akademisi tarafından tıpta uzmanlık dalı olarak kabul edildi.  Avrupa’da tıbbi çalışmaların bir parçası olarak kabul edilmektedir.  Daha yakın tarihlerde ise ABD tarafından tanınmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde tüm dünyada pek çok ülkede yaygın olarak uygulanmaktadır.

Kozmetik amaçlı kullanılan mezoterapi iğnelerinin uzunluğu  4 ya da 6 mm olup çok incedir. Bu iğneler ağrısız enjeksiyonlar için özel olarak üretilmektedir.  Ağrı eşiği düşük, çok hassas kişilerde işlem öncesi ağrıyı önleyici özel kremler ya da spreyler kullanılabilir veya buz uygulaması yapılabilir.  Tedavi süresi genel olarak 15-20 dakikadır.

Enjeksiyonlar elle ya da mekanik veya elektronik bir alet yardımı ile uygulanabilir. Her üç tekniğin de kendine has avantajları vardır.

Mezoterapide işlem uygulanacak bölgenin durumuna ve büyüklüğüne göre 8 – 500 arasında değişen sayılarda enjeksiyon yapılır.  Amaca yönelik olarak enjeksiyon teknikleri değişir;  0.5-1mm, 1-2mm, 2-5mm derinlikte uygulamalar kozmetik amaçlı mezoterapide en sık kullanılan tekniklerdir.Hastanemizde yapılmakta olan GETAT Uygulamaları ile ilgili 0 364 511 05 05 numaralı telefondan bilgi ve MHRS sistemi üzerinden alabilirsiniz.


GETAT uygulamaları ücretli olup, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödemesi yoktur.